IN Biotoaletter

IN Biotoaletter

Vårt Biotoalett-sortiment har flera modeller för stugor, fritidshus och permanentbostäder. De är alla luktfria och lätta att sköta.
Raita IN Biotoaletter har utvecklats i Finland. De är avsedda för användning inne i byggnader (IN) - för att fungera luktfritt och hygieniskt.

Driften av biotoaletten är baserad på komposteringsprocessen. Den har förstärkts med Biotoalettens tekniska lösningar; fuktighet, luftcirkulation, temperatur och näringsämnen är rätt för den biologiska nedbrytningsprocessen.

De är lätta att använda, hålla rena och tomma. Vi använder kompostströ (t.ex. DryMix) som tillsats, som doseras efter användning. Komposteringen är effektiv - slutresultatet är 2-3% luktfri kompost efter 8-10 veckor. Skötseln är enkel med bytesvagnen (eller bytesbehållaren) och komposten är färdigt när den är tömd.

Mer information i raita.com.

Kompostering, tömning.
Tömningen är enkel och luktfri. Ta vagnen/behållaren till önskad tömningsplats och tömma den. Använd vid behov två eller flera vagnar/behållare. Genom kompostering blir avfallet luktfritt och blir naturligt till kompost, jord.

De vanligaste frågorna - svaren hittar du här! De vanligaste frågorna - svaren hittar du här!

FAQ Biotoalett- Vanliga frågor om biotoaletter - se svar (FAQ?? länken)

 • Att välja rätt Biotoalett-modell. Vilken av Biotoalett-modellerna passar oss?
 • Hur går man vidare med förvärvet av Biotoalett? Behöver jag ett officiellt tillstånd? Kan jag implementera mig själv? Kan jag få design/konstruktionshjälp genom dig?
 • Miljövänlighet. Hur miljövänlig är Biotoaletten?
 • Skötsel och underhåll av Biotoaletten. Vad behöver jag göra?
 • Anskaffnings- och driftskostnader.Vad kostar inköpet - vad kostar användningen?
  Vinteranvändning - åtgärder för den kalla årstiden.Värmeisolering, uppvärmning? Åtgärder efter sommarsäsongen (sommarstugan)?
 • Lukt. Förorsakar användningen av toaletten lukter i rummet eller miljön?
 • Hygien. Är biotoaletter hygieniska vid användning och vid tömning?
 • Bidédusch? Kan bidédusch användas?

ECO | SEP | ECOSEP - olika vätskebehandlingsmetoder, deras fördelar


I vårt urval ingår en ECO-sits och en urinseparerande SEP-sits.

ECO-sittdelen separerar inte utan all vätska går ner i komposten. I genomsnitt kan 95 % av vätskan avdunstras med kompostering. Överskottsvätskan avlägsnas från botten av komposttanken till avloppsvattnet (obs: avloppsvattensystemet måste också dimensioneras för denna behandling), till avduntsringsenheten eller till vätskeuppsamlingstanken.

SEP-sätet separerar urinen. Urin kan samlas upp och användas som flytande gödningsmedel. Om det är för mycket urin som ska användas kan det ledas till baksidan av kompostbehållaren (ECOSEP), där en stor del av vätskans fukt och näring används vid kompostering. Den överskottsvätska som separeras på detta sätt är den fortfarande bakteriefri.

I praktiken ökar SEP-sittdelen behovet av rengöring något.

Läs mer på tillverkarens hemsida.


Om mängden urin och dess bearbetning:

En person kissar i genomsnitt 1-2 l/dag. Urin kan användas som flytande gödningsmedel när den har mognat i ca 6 månader och vid användning späds den 1:9 med vatten. För förvaring av urin har vi även större uppsamlingstankar i vårt utbud.

Lite bakgrund om flera alternativ i vårt urval:

Vi har utvecklat och tillverkat miljötoaletter sedan 1970-talet (modeller TARA, EV, Biotoaletter). Det finns tiotusentals kompostbiotoaletter vi har utvecklat i Finland, Sverige och andra delar av Europa.

Yhteensä:
  Till kassan
  (0)
  Tillagd i varukorgen