Raita Environment är specialist på miljöteknik

Vår passion är utveckla och tillverka miljövänliga, hållbara produkter och metoder för boende. Med våra system, vill vi lämna så lite koldioxid fotavtryck och miljöpåverkan som möjligt på vår jord.

Förutom miljöfördelarna är våra produkter också prisvärda. Avfall och avloppsvatten renas och tas tillvara nära sitt ursprung.

På så sätt är anskaffnings- och drifts -kostnader överkomliga, systemensäkra och självständiga.  Vår verksamhet inom miljöteknik började på 1950-talet i Finland med vattenteknik. Under decennierna vår verksamhet och kompetens-områden har förfinats till att vara ledande miljöteknikutvecklare, tillverkare och expert.

Vårt företag är känt som en pålitlig och respekterad operatör. Hundratusentals av våra produkter används på olika platser i Finland och utomlands. Våra kompetens områden är bland annat biotoaletter, gråvatten- och regnvatten-rening, rening av avloppsvatten och kompostering.

Biotoaletter - IN, OUT

Biotoaletter - PUBLIC

BDT (gråvatten) filtrar

MINIRENINGSVERK

Komposterare för bioafall, avloppsslam

Djup komposterare

Yhteensä:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen