BioBox BDT (gråvatten) filtrar

Rengöring baseras på biologisk mikrobiell aktivitet som sker i filterelementen. Med deras hjälp förbättras biofiltreringsprocessen (biofilm) som vanligtvis fungerar i naturen på ett litet utrymme. Mikrober i elementen tar bort organiskt material, näringsämnen biologiskt.

BioBox-filter är rengöringsbara - de har en livslängd på 10-15 år, varefter filterpaketet i enheten förnyas. Livslängden för själva enheten är 50-100 år! Välj rätt modell - se BioBox urvalsguide. Vårt utrustningsutbud är omfattande - här kan du hitta lämplig utrustning för olika typer av fastigheter.

De vanligaste frågorna - svaren hittar du här! De vanligaste frågorna - svaren hittar du här!
 • Att välja rätt BioBox-modell. Vilken BioBox-modell är lämplig för vårt bruk? Hur går jag vidare med mitt reningsprojekt för avloppsvatten Behöver jag ett officiellt tillstånd? Kan jag installera det själv? Kan jag få design/konstruktionshjälp genom RAITA? Hur effektivt rengör BioBox? Kommer det att godkännas för min fastighet?
 • Underhåll av BioBox-system. Vad behöver jag göra? Hushållstvättmedel Ska man använda så kallade miljövänliga basämnen? Vinteranvändning - åtgärder för den kalla årstiden Värmeisolering, uppvärmning? Åtgärder efter sommarsäsongen (för en sommarstuga)? Var är BioBox installerad? Alltid ner i marken eller är det möjligt över marken också (t.ex. i springan mellan golv och mark)? Kan den installeras inuti (t.ex. i källaren)? Hur förhindrar man frysning under vintern?
 • För att öka kapaciteten av BioBox. Kan BioBoxens kapacitet utökas? Pris, driftskostnader, utrustningens livslängd. Varför är köpet av BioBox motiverat jämfört med andra avloppssystem?Vattenreningssystemets (havssjö, brunnsvatten av dålig kvalitet för hushållsbruk) spolvatten. Kan sköljvatten leda till BioBox?
 • Utsläpp av urin eller vätska från toaletten med BioBox-systemet. Kan urin eller överskottsvatten från Biotoalett ledas in i BioBoxen? Är BioBox lämplig för rening av avloppsvatten i ett grundvattenområde?

Mer information på RAITA BioBox hemsida!

Yhteensä:
  Till kassan
  (0)
  Tillagd i varukorgen