PA KAIVO PUHDISTAMO BioChem

  • Tuote nro: PA KAIVO SA
  • Paino, kg: 70

Tuotteen kuvaus

Vanha järjestelmä on hyödynnettävissä!
Hyväkuntoiset saostuskaivot voidaan hyödyntää. Samoin suuri osa jätevesiputkistosta.

Laitteistossa hyödynnetään vanha 1. saostuskaivo esikäsittelytilana ja mahdollisesti 2. saostuskaivo prosessikaivona (ja 3. saostuskaivo lietteenkeräystilana).

Toiminta:Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila  on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii keräyssäiliönä ja kuormituksen tasausvarastona. Puhdistamo seuraa  tulevia jätevesimääriä ensimmäisen säiliön pinnanseurannalla (PS) ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Pumppaus ensimmäisestä säiliötilasta eli esikäsittelysäiliöstä  tapahtuu automaattisesti, kun pinnanseurannan (PS) pintataso on saavutettu. Tasausvarastona on esikäsittelysäiliötilassa  PS:n  ja ylivuotoyhteen  välinen tilavuus. Prosessin ollessa käynnissä toimii koko säiliön tilavuus tulevan jäteveden vastaanottotilana. Isosolainen P1-pumppu pumppaa jäteveden jaksoittain toiseen säiliötilaan eli prosessisäiliöön.  Samalla prosessisäiliössä alkaa jäteveden hienokupla-ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen. Prosessisäiliössä tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, kemikalointi, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen.Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Ilmastusjakson lopussa syötetään jäteveteen annostelupumpulla kemikaalia säiliöstä (20 L), joka reagoi fosfaatin kanssa. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle.Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Samassa yhteydessä fosfaatin kanssa reagoinut kemikaali saostuu säiliön pohjalle. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta  P2 pumpun avulla. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää/ suodattaa yksinkertaisen jälkisuodatuksen avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seuranta-astiaan. Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus.Puhdistamo on varustettu automaattisilla toiminnoilla biologisen valmiuden ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Puhdistamo syöttää ilmaa prosessisäiliöön, sekä alkaa pumpata esikäsittelysäiliöstä prosessisäiliöön ravinnerikasta vettä seisokin jatkuessa pidempään. Kyseisen ylläpitojärjestelmän ansiosta voi seisokkijakso olla jopa 2:n kuukauden mittainen. Tarkistuskäynnin yhteydessä (kuukausittain)  lisätään seisokkijakson jatkuessa esikäsittelysäiliöön lisäravinnetta ja vettä.

Lisätietoa valmistajan kotisivut - linkki:

Lataa esite tästä:

Toimitussisältö: