Biomoduuli imeytyspaketti 750l/vrk

  • Tuote nro: I6

Tuotteen kuvaus

Imeytyspaketti i6 muodostuu kuudesta koko L tai kahdestatoista koko M Biomoduulista. Paketti sisältää jako- ja tuuletusputkiston sekä suodatinkankaan.

RAITA biomoduulissa on eniten pinta-alaa - yhden moduulin biokerroksen pinta-ala on 16 m2 - eli markkinoilla muihin biomoduuleihin verrattaessa se on 40 % - 250 % enemmän.

Käyttökohteet:
BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- tai BioBox käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta-alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen - alueelta kenttä on 30 % (alle 10 m2) perinteisen kentän (yli 30 m3) koosta.

Käyttökulut:
Erittäin pienet käyttökustannukset, käyttöikä on noin 15 -30 vuotta ja sähköä ei tarvita.

Huolto:
Passivista menetelmää ei tarvitse huoltaa. Esikäsittely menetelmää huolletaan sen huolto-ohjeen mukaisesti.

Puhdistustehokkuus:
Orgaaninen aines ja ravinneaineet poistetaan biologisesti - biosuodatus (biofilmi) menetelmällä. Biomoduulijärjestelmän puhdistus-teho on riittävä harmaiden vesien puhdistamiseen kaikialla. Sekajätevesiä puhdistettaessa se riittää kaikille normaalialueille, FB fosforin poistolle tehostettuna myös ranta- ja pohjavesialueille.

Lisätietoa valmistajan kotisivuilla - kts linkki:

Lataa esite:

Yhteensä:
    Kassalle
    (0)